Tăng cường triển khai các hoạt động của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, nội dung Kế hoạch bao gồm các hoạt động chính như: Công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; Công tác tuyên truyền vận động; Phối hợp tổ chức hội chợ tại trung tâm tỉnh, các huyện; tổ chức phiên chợ kích cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, trong đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị là hàng hóa nội địa. Tăng cường phối hợp UBND tỉnh, Sở Công thương, các tổ chức thành viên, các ngành thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, triển khai Kế hoạch, tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong mua sắm, tiêu dùng cá nhân; các cơ quan, đơn vị trong mua sắm công; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm, giá thành hợp lý; có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, bên cạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép triển khai Cuộc vận động trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc vận động để tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích Cuộc vận động, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức đúng về khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng các loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nước và địa phương.

Đặc biệt, Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đảm bảo nâng cao chất lượng tuyên truyền như phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương, đài phát thanh cơ sở, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động và tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực đông dân cư, trung tâm các xã, phường, thị trấn. Tuyên truyền trực tiếp thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ xã, phường, các buổi họp tại thôn, bản để vận động toàn dân thực hiện Cuộc vận động.

Trong đó, nhấn mạnh việc cần thiết tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện tố giác hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện tốt chức năng giám sát của MTTQ và các đoàn thể, góp phần cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các ngành thành viên từ tỉnh đến huyện, thành phố (cấp huyện) trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và triển khai thực hiện Cuộc vận động. Góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thương hiệu Việt; tích cực thực hiện các giải pháp của Chính phủ, của tỉnh để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu duy trì, phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 102
Views This Month : 270
Views This Year : 5173
Total views : 65713
Language
Skip to content