Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP)

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Ban thực hiện dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (đơn vị tư vấn xây dựng SIP) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực xây dựng Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị (SIP), thuộc Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” (CSSP) tỉnh Bắc Kạn cho các thành viên Tổ công tác xây dựng SIP của tỉnh và cán bộ dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian 02 ngày, từ ngày 29,30/7/2019. Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có ông Đinh Lâm Sáng, phó Giám đốc Sở Công Thương.

ab2a8ff02d51c90f9040

Lớp tập huấn do Giảng viên của Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn truyền đạt những kiến thức, kỹ năng và các bước phân tích xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP), nâng cấp chuỗi giá trị tiềm năng và phương pháp sử dụng SIP trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Hướng dẫn xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn, phương pháp phỏng vấn thu thập thông tin số liệu và kỹ năng tổng hợp và xử lý số liệu, các thông tin đầu vào phục vụ cho việc xây dựng báo cáo phân tích chuỗi và kế hoạch đầu tư chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị.

d3682bb589146d4a3405

66378489_2390997254328196_217503994342277120_n

Thông qua tập huấn lần này các thành viên Tổ công tác xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) và cán bộ dự án cấp tỉnh và cấp huyện trong vùng dự án có thể tổ chức thực hiện có chất lượng các hoạt động xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) cho các chuỗi giá trị tiềm năng của tỉnh trong thời gian tới.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 58
Views This Month : 2345
Views This Year : 4834
Total views : 65374
Language
Skip to content