Tập trung triển khai Dự án CSSP một cách hiệu quả, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (Dự án CSSP) Bắc Kạn ngày 25/02/2020.

Quang cảnh cuộc họp

Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 gồm có 04 hợp phần: Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia trên toàn tỉnh được thể chế hóa; Sản xuất nông nghiệp vì một tương lai xanh hơn; Các nông hộ và trang trại sản xuất nông nghiệp có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường; Điều phối Dự án. Mục tiêu tổng thể của Dự án nhằm góp phần giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận thị trường và thích nghi với biến đổi khí hậu cho các nông hộ nghèo của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, các hợp phần của Dự án được gắn kết chặt chẽ với nhau và lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đảm bảo sử dụng nguồn vốn của Dự án một cách hiệu quả nhất.

Theo báo cáo của Ban Điều phối Dự án CSSP tỉnh, năm 2020 là năm thứ 4 thực hiện Dự án, nhưng do ảnh hưởng của việc giao kế hoạch vốn chậm và không đủ những năm trước nên gần như tất cả các hoạt động của Dự án đến nay mới chính thức được triển khai. Vì vậy, khối lượng công việc phải thực hiện và kinh phí phải giải ngân năm 2020 rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, Ban Điều phối Dự án CSSP tỉnh đang gặp phải một số khó khăn về: Cơ chế, định hướng quản lý và sử dụng vốn ODA của Chính phủ có một số thay đổi từ khi Hiệp định tài trợ được ký kết và có hiệu lực năm 2017 đến nay; vướng mắc trong xây dựng dự toán các gói thầu tư vấn; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ảnh hưởng đến công tác quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư của Dự án…

Tại cuộc họp, các Sở, ngành, địa phương có liên quan đã tập trung thảo luận về những hạn chế, tồn tại, đồng thời thống nhất nhiệm vụ của từng đơn vị trong quá trình triển khai từng hợp phần của Dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa – Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, Ban Điều phối Dự án CSSP tỉnh và các địa phương tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai các hợp phần, đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu của Dự án. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung Thông báo số 19/TB-BCĐ ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp tổng kết Dự án năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: Khi triển khai Dự án, các địa phương đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị gắn với tổ hợp tác, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm đảm bảo sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân; Ban Điều phối Dự án CSSP các huyện, Ban Quản lý Dự án CSSP các xã nâng cao vai trò giám sát, hỗ trợ các tổ hợp tác đã và đang được tài trợ thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo bền vững, hiệu quả; các chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng gắn với chuỗi giá trị nằm trong danh mục Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt…/.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 52
Views This Month : 2339
Views This Year : 4828
Total views : 65368
Language
Skip to content