Thành lập Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3660/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Như vậy, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã được đổi tên thành Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương. Trụ sở làm việc của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tại: Ngõ 57, đường Trường Chinh – Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại giao dịch: 0209.3870918.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn có 03 phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và 07 Đội Quản lý thị trường trực thuộc, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp, Phòng Thanh tra – Pháp chế;

Các Đội Quản lý thị trường gồm:

  1. Đội Quản lý thị trường số 1, phụ trách địa bàn thành phố Bắc Kạn. Địa chỉ trụ sở tại: Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
  2. Đội Quản lý thị trường số 2, phụ trách địa bàn huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn (trên cơ sở sáp nhập Đội Quản lý thị trường số 2 – Huyện Bạch Thông và Đội Quản lý thị trường số 3 – Huyện Ngân Sơn). Địa chỉ trụ sở tại: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;
  3. Đội Quản lý thị trường số 3, Cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh (trên cơ sở tổ chức lại từ Đội Cơ động quản lý thị trường). Địa chỉ trụ sở tại: Ngõ 57, đường Trường Chinh – Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
  4. Đội Quản lý thị trường số 4, phụ trách địa bàn huyện Na Rì. Địa chỉ trụ sở tại: Thôn Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;
  5. Đội Quản lý thị trường số 5, phụ trách địa bàn huyện Chợ Mới. Địa chỉ trụ sở tại: Thôn Nà Khon, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;
  6. Đội Quản lý thị trường số 6, phụ trách địa bàn huyện Chợ Đồn. Địa chỉ trụ sở tại: Tổ 12, tiểu khu Đồng Nam, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;
  7. Đội Quản lý thị trường số 7, phụ trách địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm (trên cơ sở sáp nhập Đội Quản lý thị trường số 7 – Huyện Ba Bể và Đội Quản lý thị trường số 8 – Huyện Pác Nặm). Địa chỉ trụ sở tại: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ Trưởng Bộ Công Thương cũng đã ký ban hành các Quyết định giao Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn cho ông Chu Văn Thống, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn và giao Quyền Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn cho các cá nhân: ông Nguyễn Duy Trường – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, ông Hà Văn Quốc – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, ông Tạ Đức Lâm – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, ông Chung Thanh Tuấn – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, ông Phạm Văn Vinh – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, ông Ma Hoàng Trọng – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6, ông Nguyễn Ngọc Báu – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7.

Bàn giao2

Để khẩn trương bắt tay ngay vào tổ chức triển khai công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngày 25 tháng 10 năm 2018, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 255/QLTT-TCHC về việc quán triệt và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác, nội dung văn bản đã chỉ đạo, nêu rõ:

– Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn cần quán triệt xuyên suốt về tư tưởng, nhận thức đến toàn thể công chức trong đơn vị vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường và mô hình tổ chức, hoạt động theo ngành dọc, song không tách rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối, kết hợp trong công tác với các ngành, lực lượng hữu quan. Không được có tư tưởng tự mãn, kiêu ngạo, tự tách cá nhân khỏi tổ chức, địa phương, đơn vị;

– Trong quá trình sắp xếp cơ cấu tổ chức và tinh giản bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục, từ 09 đội phải sáp nhập, cắt giảm còn 07 đội, công tác tổ chức cán bộ có sự thay đổi, biến động; số lượng lãnh đạo tại các Đội Quản lý thị trường sáp nhập cũng phải giảm 02 chức danh Đội trưởng. Đồng thời, chưa có quyết định bổ nhiệm (kiện toàn) đủ cấp phó và trưởng các phòng, đội. Mặc dù vậy, các công chức nguyên là lãnh đạo các phòng (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng), các đội (Đội trưởng, Phó Đội trưởng) cần tự ý thức tích cực trong công tác, nâng cao tinh thần làm việc và trách nhiệm của người lãnh đạo. Trong thời gian chờ có quyết định chính thức sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, nội dung văn bản này cũng hướng dẫn các phòng, đội triển khai công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo Chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường về: Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; về giao nhiệm vụ làm công tác kế toán đơn vị; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức quản lý thị trường trong đơn vị.

Từ những nội dung chỉ đạo trên cho thấy sự cố gắng, quyết tâm cao của lãnh đạo và công chức trong toàn lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đối với việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu thay đổi cơ cấu tổ chức theo ngành dọc.

Trong thời gian tới tập thể ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẽ tăng cường công tác tổ chức, xây dựng lực lượng để mỗi cá nhân, tập thể trong đơn vị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ành của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn:

Chung tay ký kết giao ước thi đua đầu năm
                            Chung tay ký kết giao ước thi đua đầu năm

Kiem tra thi truong Tet Nguyen dan(2)
                                  Kiem tra thi truong Tet Nguyen dan

Kiểm tra ATTP
                                                            Kiểm tra ATTP

Kiểm tra tem nhãn hàng hóa tại kho doanh nghiệp
                                  Kiểm tra tem nhãn hàng hóa tại kho doanh nghiệp

Bàn bạc thống nhất phương án xử lý vụ việc
                              Bàn bạc thống nhất phương án xử lý vụ việc

Bài và ảnh: Trần Khánh – Cục QLTT
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content