Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Thực hiện Công văn số 1580/UBND-THVX ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện kiến nghị của Văn phòng chính phủ tại Báo cáo số 2911/BC-VPCH ngày 30/3/2018 và Công văn số 293/STTTT-CNTT ngày 26/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về hướng dẫn việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao,

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 08/TB-SCT danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hướng dẫn thực hiện, cụ thể như sau:

– Thủ tục hành chính mức độ 2: 54 TTHC;

– Thủ tục hành chính mức độ 3: 36 TTHC;

– Thủ tục hành chính mức độ 4: 32 TTHC.

Chi tiết Thông báo số 08/TB-SCT xem tại đây và hướng dẫn thực hiện xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 62
Views This Month : 3796
Views This Year : 12480
Total views : 26906
Language
Skip to content