Thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; lựa chọn các sản phẩm để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 (Sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 như sau:

  1. Đối tượng bình chọn

Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  1. Sản phẩm tham gia bình chọn

Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất tại Bắc Kạn và đăng ký tham gia bình chọn.

Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

  1. Quyền lợi của các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp chứng nhận

– Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận;

– Được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công;

– Được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

– Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm;

– Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin ở địa phương và Trung ương.

  1. Hồ sơ đăng ký

Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn lập 01 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử (nếu có) gửi UBND cấp huyện để xem xét, có văn bản đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh gửi Hội đồng.

Hồ sơ đăng ký của cơ sở công nghiệp nông thôn gồm:

  1. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
  2. Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống);
  3. Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.
  4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

          Hồ sơ và sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020 gửi về Hội đồng bình chọn (qua Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại: 02093 810 819/0976903845 trước ngày 30/4/2020./.

Hướng dẫn chi tiết và các biểu mẫu kèm theo Xem tại đây

                                                                   Hội đồng bình chọn

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content