Thông báo tiếp nhận thông tin quan tâm làm thành viên nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA. Căn cứ điểm d khoản 2 mục II (Những nhiệm vụ chủ yếu) của Kế hoạch nói trên, Việt Nam sẽ xây dựng cơ chế thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường bao gồm tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động, các doanh nghiệp và các tổ chức môi trường.

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương là đầu mối thực thi các nhiệm vụ liên quan đến DAG.

Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức đại diện độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau có thể gửi thông tin liên quan về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA:

  • Là hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, được thành lập theo luật pháp Việt Nam và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trên cơ sở xác nhận của Bộ Nội vụ);
  • Là tổ chức đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững;
  • Có tư cách độc lập với các cơ quan quản lý nhà nước được tư vấn;
  • Đảm bảo năng lực tham gia tổng hợp ý kiến các đối tượng liên quan và trình bày khuyến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Thông tin liên quan có thể gửi tới Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên), 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với bản cứng) và email wto_mtpd@moit.gov.vn (đối với bản mềm).

Thông tin có thể bao gồm:

– Thư bày tỏ nguyện vọng trở thành thành viên của Nhóm DAG Việt Nam;

– Giấy tờ giới thiệu về việc thành lập và hoạt động của hiệp hội, tổ chức đăng ký, trong đó bao gồm văn bản chứng minh việc thành lập theo pháp luật Việt Nam và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

– Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) để chứng minh năng lực tham gia Nhóm DAG trong tương lai.

Các thành viên của Nhóm DAG Việt Nam sẽ được xem xét và lựa chọn trên cơ sở nội dung Hiệp định EVFTA và Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ.

Nguồn:  “Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương”
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 76
Views This Month : 1665
Views This Year : 4154
Total views : 64694
Language
Skip to content