Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước

Căn cứ Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thanh lý xe ô tô Toyota Corolla biển kiểm soát 97M-000.62 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTKC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt giá khởi điểm xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 97M-000.62 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn;

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước.Thông tin chi tiết cụ thể như sau:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá

– Tên: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

– Địa chỉ: Số 34, Đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

  1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm

– Tên tài sản: 01 chiếc xe ô tô 4 chỗ

– Các thông số chủ yếu của xe ô tô:

+ Loại xe: Toyota Corolla

+ Biển kiểm soát: 97M-000.62

+ Số máy: 4AL820284

+ Số khung: AE101-193646

+ Màu sơn: Xanh đen

+ Năm sản xuất: 1997

+ Năm đưa vào sử dụng: 1997

+ Nước sản xuất: Việt Nam

  1. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng(Tám mươi triệu đồng).

4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng;

– Phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;

– Năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Tổ chức đấu giá có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại đơn vị, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Phù hợp với quy định pháp luật;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

  1. 5. Hồ sơ năng lực; thời gian, địa điểm, các thức nộp hồ sơ năng lực đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

– Hồ sơ năng lực:

+ Bản mô tả năng lực;

+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký doanh nghiệp) (thời gian công chứng, chứng thực không quá 02 tháng)

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên (thời gian công chứng, chứng thực không quá 02 tháng)

– Thời gian nộp hồ sơ năng lực đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản;

– Địa điểm nộp hồ sơ năng lực đăng ký thăm gia tổ chức đấu giá: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn;địa chỉ:Số 34, Đường Trường Chinh,phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

– Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn.

Vậy Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký./.

                               Hoàng Thị Mai Huyền – TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 80
Views This Month : 4343
Views This Year : 13027
Total views : 27453
Language
Skip to content