Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020.

Thực hiện Văn bản số 4870/UBND-NCPC ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm, thực trạng số lượng, chất lượng cán bộ, công chức của đơn vị hiện có; căn cứ số lượng biên chế hiện có là 26/29 biên chế công chức được giao, theo đó đơn vị còn thiếu 03 biên chế. Để đảm bảo đủ biên chế đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ hiện nay, Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận 01 công chức không qua thi tuyển (nguồn từ viên chức các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh), biên chế năm 2020, cụ thể như sau:

– Đơn vị dự kiến xét tuyển: Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương;

– Mã vị trí việc làm: Mã VTVL 9.2.4 – Quản lý tiểu thủ công nghiệp – làng nghề; Mã ngạch: 01.003, tên ngạch: Công chức;

– Mô tả vị trí việc làm cần xét tuyển: Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm; tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý chất lượng sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

– Số lượng: 01 biên chế;

– Trình độ: Đại học; chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, Liên ngành cơ điện;

– Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 26/11/2020. Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Mai Văn Hùng, Chánh Văn phòng Sở Công Thương, số điện thoại: 0385 478 999; địa chỉ cơ quan: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

– Thành phần hồ sơ: Theo mục 2 Văn bản số 4870/UBND-NCPC ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn (có Văn bản kèm theo).

Vậy, Sở Công Thương thông báo đến các Sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố biết, phối hợp thông tin đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có viên chức đáp ứng nhu cầu xét tuyển của đơn vị và có nguyện vọng chuyển từ viên chức sang công chức.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 35
Views This Month : 1572
Views This Year : 4061
Total views : 64601
Language
Skip to content