Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 17 tháng 9 năm 2018,Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Theo đó Thông tư quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường điện, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018.

Thông tư nêu rõ đơn vị sở hữu nhà máy điện với công suất đặt đến 30 MW, đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên được quyền tham gia thị trường điện. Đơn vị phải làm hồ sơ đăng ký cũng như chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để đạt khả năng cấp được điện. Đối với nhà máy điện có giấy phép hoạt động và công suất đặt lớn hơn 30 MW phải tham gia thị trường điện trong vòng 30 ngày kể từ ngày vận hành thương mại.

Các đơn vị tham gia thị trường điện phải tuân theo quy định về giá trần thị trường điện và được xác định giá dựa trên phương pháp lập lịch không ràng buộc, quy định chi tiết tại Thông tư này.

Trường hợp nhà máy điện không duy trì được công suất đặt lớn hơn 30 MW trong thời hạn 01 năm liên tục sẽ bị buộc chấm dứt tham gia thị trường điện. Thông tư cũng quy định một loạt các vấn đề khác liên quan đến việc vận hành trong thị trường điện cạnh tranh.

Chi tiết xem tại đây

Hoàng Yến (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 120
Views This Month : 3261
Views This Year : 42103
Total views : 56529
Language
Skip to content