Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 2453/UBND-THVX về việc thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhận thức rõ trọng trách là người đứng đầu quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương, quán triệt sâu sắc tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch…; tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm sát tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

Thứ hai, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, nhất là các quy định về đầu tư kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai… để đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính;

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến căn bản, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là các chỉ số đang có điểm số và xếp hạng thấp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 2413/UBND-THVX ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

Thứ ba, các Sở ngành liên quan và các chủ đầu tư tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, xây dựng, thanh quyết toán đối với các dự án đầu tư công; tăng cường các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công;

Thứ tư, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, có biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời, bảo đảm ổn định sản xuất và sinh hoạt của người dân; theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, chủ động phương án phòng chống kịp thời. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, đảm bảo kế hoạch;

Ngoài ra còn chỉ đạo các đơn vị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được giao đạt hiệu quả.

Theo đó, Sở Công Thương cam kết thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chi tiết 2453/UBND-THVX xem tại đây.

                                                          Nông Thị Thảo -Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 102
Views This Month : 270
Views This Year : 5173
Total views : 65713
Language
Skip to content