Tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn Quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu chưa đạt chuẩn theo quy định và ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp và thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Ngày 04/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 240/HD-UBND hướng dẫn Quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu chưa đạt chuẩn theo quy định và ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, nguyên tắc để thực hiện là: Triển khai nội dung sáp nhập theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Áp dụng đúng các văn bản quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung sáp nhập; Không áp dụng việc sáp nhập đối với các thôn, tổ dân phố có địa hình phức tạp, khoảng cách giữa các cụm dân cư xa quá 2km có địa hình đồi núi hiểm trở khó khăn về giao thông, liên lạc; Khi thực hiện việc sáp nhập phải nhận được sự đồng thuận của nhân dân tại khu vực sáp nhập từ 50% số hộ trở lên.

– Thời gian thực hiện:

+ Đối với cấp xã

Thời gian tổ chức các bước trong xây dựng Đề án: Tháng 5 năm 2019.

Thời gian trình Đề án: Trước 30/5/2019

+ Đối với cấp huyện

Thời gian xây dựng Đề án: Trong tháng 6 năm 2019.

Thời gian trình Đề án: Trước 15/6/2019

+ Đối với Sở Nội vụ

Thời gian xây dựng Đề án: Trong tháng 6 năm 2019.

Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án: Chậm nhất là 30/6/2019

+ Trường hợp phát sinh: Sau tháng 7/2019 nếu đơn vị nào có nhu cầu sáp nhập thôn, tổ dân phố và ghép cụm dân cư tiếp tục xây dựng Đề án và trình các cấp theo các bước trên để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp gần nhất.

Chi tiết Hướng dẫn số 240/HD-UBND ngày 04/5/2019 xem tại đây

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 116
Views This Month : 3257
Views This Year : 42099
Total views : 56525
Language
Skip to content