Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 cho các đơn vị; Kế hoạch số 04/KH-TTKC ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm năm 2019. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm” năm 2019 tại 12 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian triển khai hướng dẫn các cơ sở thực hiện thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, từ ngày 26/9 đến ngày 04/10/2019 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đối với mẫu mã bao bì sản phẩm của 03 Hợp tác xã đã thiết kế hoàn thành, gồm có: Hợp tác xã Phúc Ba (xã Quảng Khê, huyện Ba Bể); Hợp tác xã Việt Cường (xã Lạng San, huyện Na Rì); Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố (xã Như Cố, huyện Chợ Mới).

 Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; đại diện lãnh đạo UBND các xã nơi triển khai đề án, đại diện lãnh đạo của Hợp tác xã Phúc Ba, Hợp tác xã Việt Cường, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố.

Đề án nhằm hỗ trợ cho các Hợp tác xã một phần kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương năm 2019 để thuê tư vấn, thiết kế mẫu bao bì đóng gói sản phẩm nhằm mục đích giúp các cơ sở quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại buổi nghiệm thu các bên đã kiểm tra và xác nhận các đơn vị thụ hưởng đề án là: Hợp tác xã Phúc Ba đã thuê tư vấn thiết kế được 01 mẫu mã bao bì đóng sẩn phẩm Rượu suối nguồn Nà Hai (thể tích thực 500ml); Hợp tác xã Việt Cường đã  thiết kế được 02 mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm miến dong (khối lượng tịnh 200g và 1kg); Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố đã thuê thiết kế được 01 mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm bún khô (khối lượng tịnh 1kg).

71656585_2450339068574381_5611642627859415040_n

72847422_2391754514395986_8797812593969332224_nHiện nay, mẫu mã baobì của 03 đơn vị được đề án khuyến công hỗ trợ đã đưa vào đóng gói, phục vụ sản xuất, đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị của sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương./.

Trần Khánh Hưng -TTKC
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 27
Views This Month : 1822
Views This Year : 9730
Total views : 70270
Language
Skip to content