Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn triển khai xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR.

Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2) tại Công văn số 1807/CV-BCĐ ngày 01/4/2020 đã chỉ đạo “Các phòng xét nghiệm đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thì tiến hành xét nghiệm sàng lọc ngay, không chờ đánh giá của Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur”, theo đó,ngày 06/4/2020, Sở Y tế Bắc Kạn đã đồng ý cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn được triển khai xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR, đồng thời đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng xét nghiệm của đơn vị:

-Tuân thủ quy trình, phương pháp xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất sinh phẩm chẩn đoán:

– Đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học:

– Thực hiện việc thu thập, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế qui định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19:

– Sử dụng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử(Realtime RT- PCR), xét nghiệm nhanh hoặc các kỹ thuật khác để thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19:

– Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính phải gửi mẫu tới phòng xét nghiệm khẳng định để thực hiện xét nghiệm khẳng định:

– Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế:

– Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm:

– Hỗ trợ việc đào tạo,chuyển giao kỹ thuật cho các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hiện tại, Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã công bố đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học cấp II, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị theo yêu cầu đối với phòng xét nghiệm sàng lọc quy định tại mục “I.4.2” Hướng dẫn ban hành tạm thời việc xét nghiệm COVID-19 kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế.

                                                                   Sở Công Thương

 




Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 55
Views This Month : 1644
Views This Year : 4133
Total views : 64673
Language
Skip to content