UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Với mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trên địa bàn tỉnh hướng tới xây dựng một xã hội học tập; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách; khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hoá trong toàn thể nhân dân, học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, trong thư viện và trong mỗi gia đình. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Ngày sách Việt Nam trong hệ thống trường học:

– Tổ chức Ngày hội sách theo chủ đề “Quyển sách tôi yêu” tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

– Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

– Khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.

– Tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 nhằm xây dựng văn hoá đọc cho học sinh, sinh viên.

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 4 đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Thứ hai, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vận động, quyên góp xây dựng tủ sách:

– Phát động đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ, quyên góp sách để xây dựng tủ sách cho các xã khó khăn.

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Thứ ba, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Sách năm 2019:

– Chủ đề: “Quyển sách tôi yêu”

– Thời gian: Từ ngày 20 tháng 4 đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2019.

– Địa điểm: Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

– Nội dung Ngày hội Sách gồm 02 phần:

+ Lễ khai mạc Ngày hội Sách năm 2019: Bắt đầu từ 20h00’ ngày 20 tháng 4 năm 2019.

+Thi tuyên truyền, giới thiệu sách: Học sinh Trung học phổ thông (THPT) thi tuyên truyền, giới thiệu sách; mỗi trường THPT trên địa bàn tỉnh thành lập 01 đội tuyển tham gia thi bằng hình thức sân khấu hóa. Thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019 (diễn ra ngay sau Lễ khai mạc Ngày hội Sách năm 2019).

Thứ 4, Khẩu hiệu tuyên truyền 2019:

– Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4!

– Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách!

– Mọi người nên đọc sách mỗi ngày!

– Sách – Kho tàng tri thức của nhân loại!

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã thực hiện treo băng rôn với khẩu hiệu Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách”; tổ chức quán triệt đồng thời vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia quyên góp sách để xây dựng tủ sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

                                                  Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004723
Views Today : 120
Views This Month : 2881
Views This Year : 11565
Total views : 25991
Language
Skip to content