UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản phẩm rượu

Sau một năm triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đã đạt được những kết quả nhất định; nhận thức và việc chấp hành quy định của pháp luật của người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 03 cơ sở sản xuất rượu công nghiệp được Sở Công Thương cấp Giấy phép sản xuất theo quy định; 57 cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và 58 cơ sở bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ được UBND các huyện, thành phố cấp Giấy phép hoạt động theo quy định và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương; nhiều sản phẩm rượu có nhãn mác rõ ràng và được thị trường tin dùng;… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất rượu thủ công quy mô hộ gia đình còn hơn 1.500 cơ sở chưa thực hiện thủ tục pháp lý; một số cơ sở sản xuất rượu được cấp phép chưa thực hiện việc dán tem rượu theo quy định; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND. Vì vậy, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bản tỉnh trong thời gian tới và đảm bảo theo đúng quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các nhệm vụ cụ thể:

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu; đảm bảo an toàn thực phẩm nói chung, sản phẩm rượu nói riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2020 và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Chủ động tuyên truyền, thực hiện  Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020).

2. UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn kê khai sản lượng rượu theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (gửi kèm theo Văn bản này). Chủ động rà soát, nắm chắc số cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quản lý; đặc biệt cơ sở sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

3. Giao Sở Công Thương làm đầu mối, đôn đốc và tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 140
Views This Month : 1613
Views This Year : 18578
Total views : 79118
Language
Skip to content