Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018. Theo đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tham mưu dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, Sở Công Thương gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và kính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến để Sở xem xét tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện.

Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan xin gửi về Sở Công Thương trước ngày 07 tháng 11 năm 2018 theo địa chỉ: Sở Công Thương Bắc Kạn – Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết dự thảo xem tại đây.

Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 27
Views This Month : 1822
Views This Year : 9730
Total views : 70270
Language
Skip to content