Bắc Kạn: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tăng 1 bậc so với năm 2018

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2019 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn đạt 62,8 điểm tăng 2,69 điểm so với năm 2018; xếp thứ hạng 59/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018, thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng trung bình trên cả nước và xếp hạng thứ 12, thuộc nhóm trung bình Khu vực Miền núi phía Bắc. Điểm số cụ thể của từng chỉ số thành phần được tổng hợp theo bảng sau:

Năm 2018 2019
Gia nhập thị trường 7,00 6,81
Tiếp cận đất đai 6,60 5,76
Tính minh bạch 6,67 6,8
Chi phí thời gian 5,19 5,15
Chi phí không chính thức 5,78 5,57
Cạnh tranh bình đẳng 6,62 7,65
Tính năng động 4,88 5,77
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 4,69 5,23
Đào tạo lao động 6,61 7,06
Thiết chế pháp lý 6,50 7,0
PCI 60,11 62,8
Xếp hạng 60 59

Năm 2019, Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Kạn tăng 2,69 điểm là do có 6 chỉ số thành phần tăng điểm bao gồm: Tính minh bạch, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý. Có 4 chỉ số giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức. Nhìn chung 10 chỉ số thành phần đều đã đạt mức trên 5 điểm, không còn chỉ số dưới trung bình.

Nhìn chung trong năm 2019, được sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCI của tỉnh đã tích cực thực hiện quyết liệt để cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các doanh nghiệp đánh giá đã có tín hiệu tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, doanh nghiệp bình đẳng hơn trong các mối quan hệ kinh tế,tính năng động, sáng tạo của Lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp được cải thiện và nhiều chỉ số thành phần tăng điểm so với 2018, đặc biệt không còn chỉ số nào dưới 5 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số chưa được cải thiện, vẫn giữ nguyên và một số chỉ số còn giảm điểm.

Do đó, để khắc phục các khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới, các ngành, các cấp của tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm do tỉnh sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu; triển khai hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia và địa phương.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content