Bộ Công Thương tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) dự kiến được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào cuối tháng 5 năm 2020. Theo quy định, Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ 2 sau khi Việt Nam và EU thông báo cho nhau về việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn hoặc vào một thời điểm mà hai bên thống nhất. Vì vậy, dự kiến Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, việc nắm vững các cam kết trong Hiệp định này là rất quan trọng. Vì vậy, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 khóa tập huấn với nội dung và đối tượng như sau:

  1. Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ – đầu tư trong Hiệp định EVFTA: Dành cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ – đầu tư của các tỉnh, thành phố, các công ty tư vấn Luật hoặc các đối tượng quan tâm khác.
  2. Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.
  3. Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

Chương trình tập huấn này được thực hiện trên môi trường online nên không hạn chế số lượng người đăng ký tham dự. Các đối tượng, cá nhân khác quan tâm tới các khóa học có thể truy cập vào đường link sau để đăng ký tham gia các Khóa tập huấn: https://bit.ly/evfta

Thời hạn đăng ký cho các Khóa tập huấn như sau:

Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ – đầu tư trong Hiệp định EVFTA: Trước ngày 20 tháng 5 năm 2020;

– Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: Trước ngày 26 tháng 5 năm 2020;

– Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: Trước ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Chi tiết nội dung, cách thức đăng ký tham gia và các đầu mối Khóa tập huấn đã được nêu chi tiết tại Văn bản số 3468/BCT-ĐB ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương (gửi kèm).

Do đó, để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, cũng như để các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh triển khai Hiệp định EVFTA đạt hiệu quả, Sở Công Thương thông báo và kính đề nghị các đơn vị, tổ chức quan tâm, chủ động đăng ký tham dự./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 35
Views This Month : 1572
Views This Year : 4061
Total views : 64601
Language
Skip to content