Bắc Kạn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Để tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước theo Kế hoạch hàng năm của Bộ Công Thương, tỉnh Bắc Kạn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020 với chủ đề Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” được khuyến khích tổ chức và thực hiện trên địa bàn tỉnh trong suốt cả năm. Đồng thời, trong quá trình triển khai các hoạt động kết hợp, lồng ghép triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 và kéo dài hết tháng 5 năm 2020. Tùy theo đặc điểm, tình hình cụ thể, các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xây dựng và thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng theo ngày, tuần, tháng để tập trung vào nhóm người tiêu dùng tại địa phương hoặc trong lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

Trong đó, Sở Công Thương được giao chủ trì tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 với mục tiêu tuyên truyền đến người tiêu dùng về các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các hoạt động như: Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính trên địa bàn các huyện, thành phố; phát tờ rơi nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thành phố Bắc Kạn; tổ chức diễu hành trên các tuyến đường chính thành phố Bắc Kạn. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và tổ chức các chương trình tri ân người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị có trách nhiệm treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong tháng 3/2020 . Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – Ngày 15/3, các quy định khác của pháp luật có liên quan về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020 trên cơ sở xây dựng chương trình, hình thức hoạt động phù hợp theo nội dung, lĩnh vực của từng ngành, đơn vị. Và tham khảo, nhân rộng các hoạt động, mô hình thực hiện tốt và hiệu quả; xây dựng phương án, kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, tự mình hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp đối với các cá nhân, tổ chức chức có các đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từng bước đưa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước và nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 40
Views This Month : 3774
Views This Year : 12458
Total views : 26884
Language
Skip to content