Bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 07 tháng 12 năm 2019, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị Quyết số 15/2019/NQ-HĐND về Bãi bỏ 10 Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:

  1. Nghị quyết số 16/2001/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Kạn.
  2. Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
  3. Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và chi công tác xã hội của lãnh đạo tỉnh.
  4. Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập phòng Dân tộc và Tôn giáo cấp huyện.
  5. Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung cơ quan tổ chức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
  6. Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
  7. Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện cấp bù từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ đảm bảo đời sống cho giáo viên, nhân viên hợp đồng công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh.
  8. Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp và hỗ trợ một phần kinh phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn.
  9. Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ.
  10. Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

                                                  Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 90
Views This Month : 3753
Views This Year : 11661
Total views : 72201
Language
Skip to content