Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Ngày 07 tháng 12 năm 2019, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, như sau:

  1. Tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 183 công trình, dự án, cụ thể:

– Thành phố Bắc Kạn: 12 công trình;

– Huyện Chợ Đồn: 07 công trình;

– Huyện Bạch Thông: 04 công trình;

– Huyện Na Rì: 37 công trình;

– Huyện Ba Bể: 38 công trình;

– Huyện Pác Nặm: 45 công trình;

– Huyện Ngân Sơn: 30 công trình;

– Huyện Chợ Mới: 10 công trình.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

  1. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020:

Tổng công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 62 công trình, dự án; diện tích đất chuyển mục đích là 246.098,8m2. Cụ thể:

– Thành phố Bắc Kạn: 04 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 117.653,0m2;

– Huyện Chợ Đồn: 02 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 486,0m2;

– Huyện Bạch Thông: 03 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 435,0m2;

– Huyện Na Rì: 16 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 22.631,8m2;

– Huyện Ba Bể: 09 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 36.517,0m2;

– Huyện Pác Nặm: 14 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 27.171,0m2; diện tích chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 26.300,0m2;

– Huyện Ngân Sơn: 09 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 3.257,0m2; diện tích chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 10.000,0m2;

– Huyện Chợ Mới: 05 công trình, trong đó: diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa là 1.648,0m2.

(Danh mục chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

                                                          Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 11
Views This Month : 3277
Views This Year : 11185
Total views : 71725
Language
Skip to content