Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm.

TCVN 11856:2017 quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm.Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản; chợ tạm; chợ nổi (trên sông, biển). Trong đó, TCVN 11856:2017  giải thích cụ thể các thuật ngữ, từ ngữ có liên quan về chợ và thực phẩm kinh doanh tại chợ. Đồng thời, quy định cụ thể về các yêu đối với chợ kinh doanh thực phẩm, yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ, về tổ chức quản lý chợ và phương pháp đánh giá đối với chợ kinh doanh thực phẩm.

TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm được ban hành là hành lang pháp lý quan trọng góp phần đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại chợ, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại chợ, đồng thời là cơ sở để xây dựng các chợ an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

 Chi tiết TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm xem tại đây.

        Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 106
Views This Month : 2393
Views This Year : 4882
Total views : 65422
Language
Skip to content