BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH BẮC KẠN – NHÌN LẠI SAU 4 LẦN TỔ CHỨC

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 04 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, tôn vinh 50 sản phẩm của 45 cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc đề xuất lựa chọn, đăng ký các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc. Đến này, Bắc Kạn đã có 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu được tôn vinh là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc và 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia (Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể- HKD Nguyễn Văn Thiện và sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn – Công ty CP nông sản Bắc Kạn). Trong đó, Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện là sản phẩm duy nhất được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 04 lần liên tiếp và công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 3 lần liên tiếp.

Miến-dong-Nhất-Thiện-Ba-Bể-HKD-Nguyễn-Văn-Thiện-được-công-nhận-sản-phẩm-CNNTTB-cấp-quốc-gia-2015-2017-2019
Miến-dong-Nhất-Thiện-Ba-Bể-HKD-Nguyễn-Văn-Thiện-được-công-nhận-sản-phẩm-CNNTTB-cấp-quốc-gia-2015-2017-2019

Sản-phẩm-tinh-nghệ-bắc-kạn-công-ty-CP-nông-sản-Bắc-Kạn-SPCNNTTB-cấp-quốc-gia-2019
Sản-phẩm-tinh-nghệ-bắc-kạn-công-ty-CP-nông-sản-Bắc-Kạn-SPCNNTTB-cấp-quốc-gia-2019

72208408_992909347711466_6388442773929852928_n

70426115_2395520237210437_620727434035068928_o

Các sản phẩm CNNT tiêu biểu luôn nhận được sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại, các chương trình hỗ trợ khác của tỉnh Bắc Kạn và Trung ương. Kinh phí khuyến công hỗ trợ các cơ sở CNNT được cấp giấy chứng nhận các nội dung như đào tạo nghề, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, thuê tư vấn thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm, xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm…, tổng kinh phí hỗ trợ từ 2013 – 2018 là 757,4 triệu đồng. Ngoài ra, kinh phí khuyến công và xúc tiến thương mại còn hỗ trợ các cơ sở CNNT quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm thông qua việc hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước, tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, Tuần lễ giới thiệu sản phẩm, tham quan học tập mô hình sản xuất điển hình, hội thảo chuyên đề….Bên cạnh đó, Các cơ sở CNNT cũng được ưu tiên hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề án ”Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP – BK, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Bắc Kạn.

 Hiện nay, các cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Theo định kỳ, năm 2020 Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Bắc Kạn, đăng ký bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia./.

 Thúy Vân- TTKC
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 121
Views This Month : 3262
Views This Year : 42104
Total views : 56530
Language
Skip to content