Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP có một số điểm mới so với Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

– Bổ sung thêm một số hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh đa cấp như: Cấm doanh nghiệp “Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với đối tượng không được phép theo quy định tại Điều 4 Nghị định này”; Cấm người tham gia bán hàng đa cấp “Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương” …;

– Bổ sung điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp như: Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức thì không được tham gia bán hàng đa cấp;

Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2018 và thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Nội dung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP xem tại đây.

          Kim Oanh- Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 146
Views This Month : 3200
Views This Year : 20730
Total views : 35156
Language
Skip to content