Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Với mục tiêu: Đánh giá thực trạng và mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nội dung của Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp bao gồm:

– Lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển doanh nghiệp hằng năm của cả nước và từng địa phương (phân tổ theo ngành kinh tế, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bao gồm:

+ Mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp;

+ Mức độ phát triển về lao động;

+ Mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính;

+ Đầu tư và phát triển khoa học công nghệ;

+ Chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước,…;

+ Bảo vệ môi trường;

+ Kết quả, hiệu quả phát triển doanh nghiệp: Doanh thu, thu nhập của người lao động, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách nhà nước…;

+ Các chỉ tiêu khác: Bổ sung hằng năm phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. (Chi tiết Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 1255/QĐ-TTg)

– Công bố kết quả đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các địa phương.

 Lộ trình thực hiện: Từ năm 2018, chính thức công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết Quyết định số 1255/QĐ-TTg xem tại đây.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 148
Views This Month : 3997
Views This Year : 12681
Total views : 27107
Language
Skip to content