Chương trình hành động nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Ngành Công Thương

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Chỉ thị số 16/CT-TTg) và tăng cường năng lực trong việc tiếp cận, khai thác và ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)nhằm từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế; hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0; góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/3/2019, Sở Công Thương đã ban hành Chương trình hành động số 72/CTrHĐ-SCT về nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chương trình hành động đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới như: Tăng cương tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0; Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, đề án, cơ chế, chính sách ngành Công thương; Đẩy mạnh thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển công nghiệp – thương mại phù hợp với xu hướng của cuộc CMCN 4.0; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực ngành công thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0;….

Thông qua Chương trình hành động này, Ban lãnh đạo sở đã yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Công thương chủ động nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc CMCN 4.0, chủ động nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong phát triển công nghiệp, thương mại góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên điạ bàn tỉnh./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content