Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn bước vào giai đoạn mới

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 đã có những bước đi căn bản, định hình rõ về giải pháp phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Thực tế đã chứng minh, với các nguồn lực sẵn có tại địa phương là rất lớn, tỉnh Bắc Kạn đã thành công thực hiện giai đoạn một và tiếp tục thực hiện để phát huy hết các giá trị để sản xuất các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho thị trường. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã làm đảo chiều toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động lớn đến nền kinh tế Thế giới, Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn, do đó nền tảng của phát triển kinh tế cần phát triển cân bằng giữa sản xuất, thương mại và dịch vụ là điều cấp thiết hiện nay. Xu hướng tiêu dùng trong những năm gần đây đã có sự thay đổi lớn, người tiêu dùng cần nhiều các giá trị đem lại từ sản phẩm, vì vậy tỉnh Bắc Kạn cần phát huy hết các giá trị nội lực sẵn có để đáp ứng xu hướng này. Trong giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh đã có 131 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (13 sản phẩm 4 sao; 118 sản phẩm 3 sao), vượt so với mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2018-2020 (mục tiêu đề ra là 40 sản phẩm). Số liệu điều tra trên 29 sản phẩm cho thấy, tổng doanh thu sau khi tham gia OCOP đạt 18.311 triệu, bình quân đạt 631 triệu/ sản phẩm/ năm, lợi nhuận bình quân đạt 61 triệu đồng/năm, vượt 14% so với trước khi thực hiện Chương trình.

Với những kết quả trên, Bắc Kạn đã nhận định, Chương trình OCOP tiếp tục sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả để thực hiện nhóm tiêu chí tăng thu nhập, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tạo bộ mặt, diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần triển khai thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Vì vậy, vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu của Đề án là xác định OCOP là Chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; thông qua Chương trình OCOP hình thành mạng lưới các doanh nghiệp, chủ thể kinh tế làm động lực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trên cơ sở phát huy lợi thế theo hướng chuỗi giá trị nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng, tạo giá trị gia tăng, hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước; phát triển một số sản phẩm thế mạnh hướng tới thị trường xuất khẩu.

Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp, chuẩn hóa, hoàn thiện 131 sản phẩm đã đạt từ 3 sao OCOP cấp tỉnh; có thêm 70 sản phẩm mới từ 3 sao OCOP cấp tỉnh; có ít nhất 2 sản phẩm đạt 5 sao OCOP Quốc gia. Các sản phẩm OCOP được tỉnh xác định xây dựng sẽ nằm trong 5 nhóm hàng chủ lực: Nhóm rau, củ, quả đặc sản và sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả sẽ tập trung là cam, quýt, hồng không hạt, mơ, dong riềng, bí xanh thơm, rau bồ khai, chuối…; nhóm gạo và các sản phẩm từ gạo, tập trung phát triển sẽ là gạo Japonica, nếp tài, Khẩu nua lếch; nhóm chè và sản phẩm chế biến từ cây chè sẽ là chè trung du, chè Shan tuyết; nhóm sản phẩm từ cây dược liệu, tập trung vào nghệ, gừng, cà gai leo, mướp đắng, giảo cổ lam, sả, trà hoa vàng, cát sâm, hà thủ ô, gừng đá, kim ngân, khôi nhung…; nhóm sản phẩm du lịch nông thôn, điểm du lịch tập trung các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, cộng đồng tại khu vực Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì. Đồng thời, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện thông qua việc hình thành hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP Bắc Kạn; ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển thương hiệu, trong phân phối, tiếp thị sản phẩm.

Để đạt được mục tiêu, thời gian tiếp theo, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền cơ sở về Chương trình OCOP; thường xuyên, liên tục thông tin, tuyên truyền qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cấp thôn xã dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể. Cùng với đó là thành lập hệ thống chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình OCOP từ tỉnh đến cơ sở theo 3 cấp tỉnh – huyện – xã. Vận dụng cơ chế, chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại…Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết áp dụng cho Chương trình OCOP, trình ban hành quy định nội dung, định mức chi cho OCOPChương trình OCOP theo quy định. Ứng dụng triệt để các nội dung của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt thực hiện các ứng dụng công nghệ của Nông nghiệp, du lịch 4.0 vào tổ chức sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn.

Định kỳ 01 năm/lần tổ chức ít nhất 01 chuyến công tác đến các tỉnh thành thực hiện tốt Chương trình OCOP để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và triển khai tại tỉnh. Đồng thời, thúc đẩy kết nối giao thương hàng hóa sản phẩm OCOP đạt sao OCOP trong hệ thống OCOP toàn cầu, tham gia sự kiện quốc tế về quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại hướng đến thương mại quốc tế.

Thực hiện Đề án, trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương được giao  hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công;  hỗ trợ các chủ thể kinh tế, hộ sản xuất xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh (hội chợ, triển lãm,…); cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP và thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thương mại đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, thực hiện xây dựng, củng cố hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

                        Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 87
Views This Month : 3750
Views This Year : 11658
Total views : 72198
Language
Skip to content