CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Sở Công Thương Bắc Kạn thực hiện công khai cụ thể như sau:

  1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 42/QĐ-SCT ngày 07/4/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

06-4-2021-QD-cong-khai-quyet-toan-NS-2020-(07.04.2021_14h24p37)_signed.pdf

  1. Số liệu chi tiết theo các biểu số 03,04 đính kèm

06-4-2021-phu-luc-cong-khai-ngan-sach-2020-So-Cong-Thuong-1-002.xls

                                                                        Đàm Vĩnh Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content