Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT Tên thủ tục hành chính Hình thức đăng ký
I CẤP TỈNH Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI Không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI
I CẤP TỈNH 109 4
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
   
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công x
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép x
 1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
   
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x
 1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ x
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ x
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp x
 1. Lĩnh vực hóa chất
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
Đ. Lĩnh vực Điện
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện x
Cấp lại thẻ an toàn điện x
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện x
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương x
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ x
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) x
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương x
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương x
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương x
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương x
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương x
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương x
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương x
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương x
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện. x
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện. x
 1. Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất x
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất x
 1. Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
 1. Lĩnh vực Dầu khí
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 x
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 x
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 x
 1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x
Thông báo hoạt động khuyến mại x
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại x
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x
 1. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương x
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương x
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương x
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương x
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương x
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp  x
 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) x
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) x
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
 1. Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải x
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải x
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải x
 1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương x
Ô. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng x
 1. Lĩnh vực Giám định thương mại
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại x
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại x
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh x
 1. Lĩnh vực Quản lý chợ
Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1 x
Phê duyệt nội quy chợ hạng 1 x

 

                                                                                    Sở Công Thương Bắc Kạn


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005099
Views Today : 49
Views This Month : 49
Views This Year : 4952
Total views : 65492
Language
Skip to content