Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
STT Tên thủ tục hành chính Tên Văn bản QPPL

quy định nội dung sửa đổi

Câp tỉnh
1 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cấp huyện
1 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện, thành phố Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ
STT Tên thủ tục hành chính Tên Văn bản QPPL

quy định việc bãi bỏ TTHC

Cấp huyện
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Chi tiết theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND

Phương Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content