Quyết định điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạnnhư sau:

STT Tên TTHC Mức độ áp dụng DVCTT theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND Mức độ áp dụng DVCTT sau điều chỉnh
1 Thông báo hoạt động khuyến mại Mức 3 Mức 4
2 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Mức 3 Mức 4

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                    Phương Thảo (Sở Công Thương)

                                               


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 8
Views This Month : 126
Views This Year : 5029
Total views : 65569
Language
Skip to content