CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2021

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.

 Sở Công Thương Bắc Kạn thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2021 cụ thể như sau:

  1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 195/QĐ-SCT ngày 28/12/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

28-12-2020 QD cong khai du toan NS 2021 (28.12.2020_16h33p09)_signed.pdf

  1. Số liệu chi tiết theo các biểu số 01,02 đính kèm

28-12-2020 phu_luc_cong_khai_ngan_sach Du toan 2021_So Cong Thuong .xls

                                                                                          Đàm Vĩnh Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 25
Views This Month : 1820
Views This Year : 9728
Total views : 70268
Language
Skip to content