Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; ngày 29/01/2021, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các văn bản pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Hà Bắc Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương và các đồng chí Đảng ủy viên trong đảng bộ, Chánh thanh tra sở truyền đạt các nội dung cơ bản về: Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28 tháng 10 năm 2020 về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (Chương trình số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020); Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của ban theờng vụ cấp ủy cấp trên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 18 tháng 8 năm 2020 về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI (Chương trình số 01- CTr/ĐU ngày 29/10/2020).

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                    Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 106
Views This Month : 2393
Views This Year : 4882
Total views : 65422
Language
Skip to content