Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

Ngày  29/01/2021, Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Hà Bắc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Cường – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công Thương; đồng chí Quách Mạnh Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2020; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ sở; báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2020. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là phát huy quyền làm chủ, trí tuệ tập thể của cán bộ, công chức và người lao động, trong năm 2020 tập thể Ban Lãnh đạo sở cũng như toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đã phát huy quyền làm chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các nội dung Quy chế của cơ quan ban hành cũng như trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; mọi công việc đều được công khai bàn bạc, trao đổi tham gia ý kiến thống nhất và hành động; mọi hoạt động đều được kiểm tra, giám sát qua đó đã tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua như phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, phong trào hưởng ứng các hoạt động xã hội, đóng góp từ thiện, phong trào xanh-sạch-đẹp, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… từ đó đã góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà tỉnh giao và tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tập thể và cá nhân.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách 2021 cho các đơn vị, báo cáo tài chính Công đoàn và ký giao ước thi đua năm 2021. Hội nghị đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tham gia ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của các Quy chế đã ban hành như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công; Quy chế làm việc; Quy chế bình công A,B,C; Quy chế nâng lương trước thời hạn.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 03 đồng chí công chức, viên chức hội tụ đủ đức, tài và điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị công chức, người lao động năm 2021 của Sở Công Thương đã thành công tốt đẹp./.

Tin: Hoàng Huyền; Ảnh: Phương Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content