CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thực hiện Công văn số 1818/UBND-THVX ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v yêu cầu thực hiện theo văn bản số 3949/BTC-NSNN ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Sở Công Thương Bắc Kạn thực hiện công khai cụ thể như sau:

  1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 24/QĐ-SCT ngày 01/02/2018 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.
  2. Số liệu chi tiết theo các biểu số 01,02,03,04 đính kèm.

Đàm Vĩnh Hoàng (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004738
Views Today : 16
Views This Month : 99
Views This Year : 13264
Total views : 27690
Language
Skip to content