Công nhận sáng kiến, giải pháp quản lý của cá nhân năm 2018

          Ngày 14/12/2018, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-SCT về việc công nhận 18 sáng kiến, giải pháp quản lý cho 19 cá nhân năm 2018, cụ thể như sau:

TT Tên sáng kiến quản lý, kinh nghiệm hoặc đề tài khoa học Tên tác giả Chức danh, đơn vị công tác Xếp loại
“Đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” Trần Văn Cường Phó Giám đốcSở Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tạiQuyết định 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2018
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng QLCN
Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2018 Ôn Nhật Mai Sơn Giám đốc Trung tâm KC&XTTM Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tạiQuyết định 889/QĐ-UBND ngày 26/6/2017
Giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương Nông Thị Thảo Phó Chánhvăn phòng Khá
Tham mưu bãi bỏ TTHC nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Lô Đình Doãn Phó Trưởng phỏng QLCN Khá
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến bán hàng online bằng phương pháp tiếp thị đa kênh Ma Thị Kim Oanh Chuyên viên phòng QLTM Khá
Giải pháp sắp xếp đổi mới công tác tổ chức cán bộ Sở Công Thương Mai Văn Hùng Chánh văn phòng Đạt yêu cầu
Ứng dụng phần mềm excel để quản lý các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận lĩnh vực thương mại Phạm Thị Dịu Phó Trưởng phòng QLTM Đạt yêu cầu
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Nông Đình Thép Phó Trưởng phòng AT-NL Đạt yêu cầu
Giải pháp tham mưu công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng trên địa bàn tỉnh thuộc ngành công thương quản lý Ma Kiên Thảo Phó Trưởng phòng AT-NL Đạt yêu cầu
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phạm Thị Thúy Vân Trưởng phòng Khuyến công và tư vấn thuộc TTKC&XTTM Đạt yêu cầu
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng XTTM-TH thuộc TTKC&XTTM Đạt yêu cầu
Một số giải pháp cải thiện tình trạng đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương Hoàng Thị Thu Trà Chuyên viên phòng AT-NL Đạt yêu cầu
Giải pháp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý dịch vụ công tại Sở Công Thương Lương Thị Quyên Chuyên viên Đạt yêu cầu
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác văn thư, lưu trữ Sở Công Thương Lưu Thị Cành Văn thư Đạt yêu cầu
Giải pháp thực hiện công tác quản lý chi tiêu tiết kiệm tại Sở Công Thương Đàm Vĩnh Hoàng Phụ trách kế toán Đạt yêu cầu
Một số giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Loan Chuyên viên XTTM-TH thuộc TTKC&XTTM Đạt yêu cầu
Giải pháp trong công tác kiểm soát thu – chi và sắp xếp, quản lý hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị Hoàng Thị Mai Huyền Kế toán trưởng XTTM-TH thuộc TTKC&XTTM Đạt yêu cầu
Giải pháp thực hiện tốt công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hoàng Bích Phương Kỹ sư Khuyến công và tư vấn thuộc TTKC&XTTM Đạt yêu cầu

 

                                                                                  Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 69
Views This Month : 4207
Views This Year : 12891
Total views : 27317
Language
Skip to content