Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2019

Ngày 26 tháng 02 năm 2019, Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2019; tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Cường, Phó Bí thư, Phó Giám đốc sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở;  đồng chí Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc sở cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

4a99896fcb4f2911705e

 Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của cơ sở và báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là phát huy quyền làm chủ, trí tuệ tập thể của cán bộ, công chức và người lao động, trong năm 2018 tập thể ban lãnh đạo sở cũng như toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đã phát huy quyền làm chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các nội dung Quy chế của cơ quan ban hành cũng như trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; mọi công việc đều được công khai bàn bạc, trao đổi tham gia ý kiến thống nhất và hành động; mọi hoạt động đều được kiểm tra, giám sát qua đó đã tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan.

f89a7fd929d3cb8d92c2

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua như phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, phong trào hưởng ứng các hoạt động xã hội, đóng góp từ thiện, phong trào xanh-sạch-đẹp, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… từ đó đã góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà tỉnh giao và tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tập thể và cá nhân, do đó năm 2018, 100% công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 44,18% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách 2019 cho các đơn vị, báo cáo tài chính Công đoàn và ký giao ước thi đua năm 2019. Hội nghị đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tham gia ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ xung một số nội dung của các Quy chế đã ban hành như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế bình công A,B,C đến nay một số điểm không còn phù hợp, Quy chế nâng lương trước thời hạn. Đồng thời hội nghị tiến hành Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 của Sở Công Thương đã thành công tốt đẹp.

Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 146
Views This Month : 3995
Views This Year : 12679
Total views : 27105
Language
Skip to content