Công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp năm 2019

Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, để triển khai có hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh  theo tinh thần Nghị định đòi hỏi cần có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền, các sở, ban ngành trong tỉnh, theo đó Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 07 hồ sơ theo Nghị Định số 40/2018/NĐ-CP Ngày 12/3//2018 của Chính phủ; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho 03 hồ sơ. Tính đến nay, có 08 doanh nghiệp đã thực hiện bổ sung hồ sơ và đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Hàng hóa mà các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực này, chủ yếu là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình…Tình hình hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh nhìn chung hoạt động với quy mô nhỏ; đến hết năm 2019, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp khoảng 3.460 người; doanh thu ước khoảng trên 20 tỷ đồng.

Trong năm 2019, lực lượng quản lý thị trường theo dõi diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, các cấp chính quyền địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đa cấp, Sở Công Thương thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện, tổng hợp những nội dung chồng chéo, bất cập tại các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, sửa đổi, bổ sung các chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Cung cấp, cập nhật và chia sẻ thường xuyên thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thông tin về các hành vi vi phạm của các doanh nghiêph bán hàng đa cấp. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp nắm bắt và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 96
Views This Month : 319
Views This Year : 42728
Total views : 57154
Language
Skip to content