Tổng hợp danh sách các hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020 đã được sở xác nhận đăng ký tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm. Sở công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc ban hành danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Theo đó, đến thời điểm 31/12/2019 Sở Công Thương đã xác nhận 06 hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

TT Nội dung Quy mô
1 Hội chợ thương mại Bắc Kạn. Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2020. 120 gian hàng
2 Hội chợ thương mại huyện Ba Bể. Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020 100 gian hàng
3 Hội chợ thương mại Chợ Đồn. Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2020. 100 gian hàng
4 Hội chợ thương mại huyện Pác Nặm. Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020. 80 gian hàng
5 Hội chợ thương mại huyện Na Rì. Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020. 70 gian hàng
6 Hội chợ thương mại huyện Chợ Mới,Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2020. 70 gian hàng

 

– Địa chỉ dịch vụ công trực tuyến thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về hoạt động Xúc tiến thương mại theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, là: https://dichvucong.backan.gov.vn

– Thông tin đơn vị đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam: Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại: 02093.872.104, ông. Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng phòng Quản lý thương mại: datnh.ct@backan.gov.vn, điện thoại 0979.829.757; công chức trực tiếp thực hiện là bà. Hoàng Thị Yến, chuyên viên phong Quản lý thương mại: yenht.ct@backan.gov.vn, điện thoại 0984.145.637.

–  Địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại về các chương trình khuyến mại do Bộ Công Thương xác nhận: Socongthuong@backan.gov.vn

Hoàng Thị Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 50
Views This Month : 3104
Views This Year : 20634
Total views : 35060
Language
Skip to content