Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

Trong thời gian qua, Sở Công Thương đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại đúng theo phạm vi, thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận 21 hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khuyến mại 306.859.500 đồng, tiếp nhận 3.147 thông báo thực hiện khuyến mại và 461 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại có biên nhận trực tiếp với tổng trị giá khuyến mại khoảng  271.328.348.422 đồng; xác nhận 01 đăng ký tổ chức hội chợ theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính được triển khai thực hiện ở tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của sở. Trong đó, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại được công bố công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin điện tử sở Công Thương. Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ và trả đối với thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại vừa được thực hiện trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức độ 3, 4.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực xúc tiến thương mại được thực hiện thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường. Thông qua hoạt động kiểm tra, phối hợp lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại thuộc hình thức thông báo khuyến mại chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là các khuyến mại được thông báo theo đường bưu điện, do số lượng khuyến mại lớn; thời gian, địa bàn khuyến mại không cụ thể; hầu hết thông báo thực hiện khuyến mại gửi qua đường bưu điện đều chậm so với thời gian thực hiện khuyến mại. Do đó, số liệu theo dõi chưa phản ánh chính xác tình hình thực hiện khuyến mại trên địa bàn. Các hội chợ tổ chức trên địa bàn chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong gia đình, chưa thực sự gắn kết các địa phương, doanh nghiệp để trao đổi và kết nối cung – cầu các sản phẩm đặc sản, tiêu biểu của tỉnh hoặc thu hút các nhà đầu tư ngoài tỉnh vào tỉnh Bắc Kạn. Hàng hóa trưng bày, quảng bá, bày bán tại hội chợ đa phần chưa xuất trình được về bằng chứng chứng minh nguồn gốc, xuất sứ đặc biệt đối với các loại đồ chơi trẻ em, quần, áo may gia công… nên công tác quản lý giám sát gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế trên, ngày 22/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nhằm triển khai có hiệu quả, đồng bộ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Sở Công Thương đã tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động xúc tiến trên địa bàn tỉnh trên Website sở Công Thương và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực xúc tiến thương mại để thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về xúc tiến thương mại và công bố địa chỉ thư điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP tại địa chỉ socongthuong@backan.gov.vn./.

                                                        Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 77
Views This Month : 1666
Views This Year : 4155
Total views : 64695
Language
Skip to content