Công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm về việc thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các hoạt động trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Từ ngày 24-25/4/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành số 02 do Sở Công Thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Chợ Đồn, huyện Bạch Thông và một số cơ sở thực phẩm trên địa bàn 02 huyện. Qua kiểm tra cho thấy: Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP ở các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn được giao quản lý; Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm luôn được duy trì; Trong quý I năm 2019 và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn; Kiểm tra tại một số cơ sở thực phẩm có phát hiện một số sai phạm trong việc lưu mẫu thực phẩm, bảng theo dõi thực phẩm, kiến thức của người làm việc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm,… Đoàn kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu cơ sở khắc phục.

60959486_292006488374221_3722359039166775296_n

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 Sở Công Thương cũng đã chủ động thành lập 01 Đoàn kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 34/QĐ-SCT ngày 07/5/2019 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, thời gian từ ngày 13-14/5/2019. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ, vệ sinh của người chế biến thực phẩm…; đa số các cơ sở thực phẩm chấp hành tương đối tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, điều kiện về bảo quản thực phẩm, tuy nhiên việc theo dõi, nắm bắt các quy định của pháp luật chưa được thường xuyên, đầy đủ như: không đảm bảo điều kiện vệ sinh, điều kiện về con người (điển hình như: chủ cơ sở chưa được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; giấy xác nhận đủ sức khỏe còn thiếu hoặc đã hết hạn), chưa thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nước sản xuất theo quy định.

60595397_352995568746466_4817072282235043840_n

Thông qua hoạt động kiểm tra đã kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.

Hoàng Thị Thu Trà (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content