UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035

Ngày 17/4/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, với nội dung cụ thể như sau:

Stt Tên công trình Quy mô công trình Địa điểm xây dựng
Đường dây 35kV (km) Trạm biến áp

Công suất

(kVA)

1 Đường dây và trạm biến áp tăng áp dự án thủy điện Khuổi Nộc 01 02 x 4.000 Xã Lương Thượng, huyện Na Rì

Các nội dung không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, giao Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định. Chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, phải tuân thủ đúng quy mô công trình và cấp điện áp đã được phê duyệt và các quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                   Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 45
Views This Month : 163
Views This Year : 5066
Total views : 65606
Language
Skip to content