Công tác thông tin đối ngoại năm 2019

Năm 2019, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát, thống nhất và kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện đúng quy định, không để xảy ra trường hợp sai sót thông tin. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong nước; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về thông tin đối ngoại, về giải quyết tranh chấp trên biển Đông; nâng cao nhận thức về những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề chủ quyền biên giới, biển, đảo của nước ta để kích động, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại: Trong năm, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Quy chế số 402-QC/TU ngày 22 tháng 10 năm 2019 về “Quản lý thống nhất các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh”. UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản sau: Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 về hoạt động đối ngoại năm 2019;  Kế hoạch số 769/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ: Tháng 9 năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về các chuyên đề: Vị trí, vai trò của biển, đảo và tình hình biển Đông hiện nay; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài, đưa thông tin lên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đã thu hút sự tham gia của 167 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; người phát ngôn; lãnh đạo Văn phòng UBND, phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Biên tập viên chương trình truyền thanh các huyện, thành phố; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Công tác tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực thông tin đối ngoại: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU, ngày 29 tháng 01 năm 2019 về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019. Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự trong nước, thế giới tại các Hội nghị báo cáo viên (03 hội nghị với trên 160 lượt người tham dự). Thông qua hội nghị báo cáo viên các cấp (các báo cáo viên Trung ương và báo các viên các cấp của tỉnh đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình quốc tế, các sự kiện, hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật của các thế lực phản động, phần tử cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta…

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 01 chương trình truyền hình tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn, hợp đồng phát sóng 04 lượt chương trình sản xuất mới năm 2019 trên sóng truyền hình quốc gia (VTV3) và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở. Nội dung chương trình giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh; một số đặc sản, thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh và những ưu đãi khi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn; tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn trên các báo Trung ương (Báo Nhân dân, TTXVN) trong các dịp tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tốt dự án tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Kạn ra các tỉnh bạn, nước ngoài như: Phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tổ chức thành công Vòng bảng Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I năm 2019; Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Triển khai kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2020; tổ chức chương trình Famtrip về du lịch Bắc Kạn năm 2019 cho các hãng lữ hành, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại huyện Ba Bể; tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn (Không gian Ba Bể – Miền quê năm 2019)…Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xây dựng chuyên mục “Du lịch Bắc Kạn” phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại: Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Ngân Sơn thu hút hơn 1.000 lượt khách tới tham quan Triển lãm; thành lập đoàn tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại tỉnh Hòa Bình; phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc tại huyện Pác Nặm; tổ chức 04 Hội nghị cung cấp thông tin và 05 Hội nghị giao ban báo chí, qua đó, cung cấp đầy đủ các thông tin về tỉnh Bắc Kạn cho báo chí.

Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đăng, phát hàng trăm tin, bài, ảnh, phóng sự và văn bản thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Bắc Kạn nói riêng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là trong vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, dân quyền… Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trường Cao đẳng Nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Dự án VIE/034 mời Ban Giám hiệu một số trường cao đẳng nghề tham gia chương trình tập huấn VET – Toolbox tại Bắc Kạn. Trong thời gian khóa tập huấn, Trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn đã có buổi gặp mặt với đoàn các trường cao đẳng Lào để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên kết đào tạo nghề và giới thiệu tiềm năng đào tạo nghề du lịch của Bắc Kạn.

Có thể nói, công tác thông tin đối ngoại đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương; các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã bám sát hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đối ngoại được giao. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, trong giải quyết các vấn đề biển, đảo, biên giới, lãnh thổ; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước; khơi dậy niềm tự hào, phát huy ý thức, trách nhiệm trong công tác, rèn luyện, học tập, cống hiến công sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content