Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2019 và tổ chức quán triển các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh

Ngày 09/7/2017, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2019 và tổ chức quán triển các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh. Đến dự và khai mạc Hội nghị có đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

Đồng

Hội nghị do đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Ôn Nhật Mai Sơn- Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Công Thương, báo cáo viên Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trực tiếp tuyên truyền đầy đủ các nội dung về: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai, quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của  Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trưng ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 22-KL/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thông qua Hội nghị tuyên truyền toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Công Thương cơ bản đã tiếp thu được các nội dung do báo cáo viên truyền đạt.

c0bc6accbef55aab03e4

Tại Hội nghị, đồng chí Nông Thị Thảo – Đảng ủy viên trình bày báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Sở Công Thương thường xuyên bám sát Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chương trình công tác của UBND tỉnh và Bộ Công Thương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; chỉ đạo cán bộ đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở và UBND tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành đạt các kế hoạch chương trình công tác của Ngành Công Thương trong năm 2019.

Hội nghị sôi nổi thảo luận đồng thời đánh giá cao các nhiệm vụ Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của cấp ủy và cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trong 6 tháng cuối năm 2019 tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng phổ biến tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng năm 2019 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Công Thương./.

                                                  Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content