Phát tờ rơi tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON92 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 và Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 25/01/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 cho các đơn vị; Kế hoạch số 02/KH-TTKC ngày 13/3/2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019. Theo đó, trong tháng 6 năm 2019 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát 3000 tờ rơi tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON92 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Việc sử dụng nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu hóa thạch là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường. Tăng cường dùng nhiên liệu sinh học không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn góp phần mang đến sự chuyển mình tích cực cho cuộc sống của người dân tại vùng sâu, vùng xa; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, việc phát triển nhiên liệu sinh học giúp các quốc gia chủ động, không bị lệ thuộc vào vấn đề nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt với những quốc gia không có nguồn dầu mỏ và than đá, giúp kiềm chế sự gia tăng giá dầu, ổn định tình hình năng lượng cho thế giới. Thông qua nội dung tờ rơi giúp cho người dân nhận thức rõ thế nào là xăng sinh học; hoạt động của động cơ khi sử dụng xăng; Lợi ích của xăng sinh học đến môi trường; Lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học; vận động người dân chuyển từ dùng xăng truyền thống sang xăng E5.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xăng sinh học E5 cũng như việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt gia đình và sản xuất kinh doanh./.

Trần Khánh Hưng – TTKC
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content