THÔNG BÁO: Tiếp tục mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) ban hành theo Quyết định số 1894/QĐ-BCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công Thương) thông báo về việc tiếp tục mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư quỹ APIF với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tài trợ và điều kiện tham gia:

– Đối tượng tài trợ là các Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có nhu cầu xin tài trợ;

– Điều kiện tham gia: Những đối tượng nêu trên phải đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hoặc hoạt động trong lĩnh vực tiểu, thủ công nghiệp tạo ra nhiều việc làm ổn định cho các nông hộ trong vùng dự án và có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh đến ngày nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ. Đối với doanh nghiệp hoặc HTX được thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong cùng lĩnh vực, thời gian hoạt động sẽ được tính cả thời gian hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

  1. Mức đồng tài trợ tối đa

  Mức đồng tài trợ tối đa là 1.680.000.000 VNĐ. Đối với đề xuất đầu tư có tác động kinh tế – xã hội đặc biệt lớn hoặc có ý nghĩa then chốt để phát triển một mặt hàng tiềm năng của Bắc Kạn, dự án có thể tài trợ tối đa lên tới 3.360.000.000 VNĐ.

  1. 3. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất đầu tư

Nhận hồ sơ liên tục đến hết năm 2020 hoặc đến khi hết nguồn ngân sách tài trợ theo văn kiện dự án (tùy theo điều kiện nào đến trước).

(Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

  1. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc

– Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Xúc tiến thương mại-Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, tầng 3 Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

– Địa điểm nhận hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về xây dựng đề xuất:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (ông Quách Mạnh Thắng, SĐT: 0961.014.262) và Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (ông Chu Văn Trương, SĐT: 0972.271.884)./.

Chi tiết thông báo tại đây

                                                          Quang Vũ – TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content