Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội

Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn… phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội qua ngân hàng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai thực hiện tốt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch, thanh toán. Mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, các hình thức thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử. Nghiên cứu, áp dụng các chính sách phí dịch vụ thanh toán hợp lý và chương trình ưu đãi, khuyến mại để khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công và khách hàng ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán dịch vụ công.

Hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên rà soát, lắp đặt máy ATM, POS, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng tại các huyện, khu công nghiệp; đẩy mạnh kênh phân phối điện tử, dịch vụ tiện ích như Internet Banking, Mobile Banking…; giải ngân vốn vay tín dụng, chi trả lương chủ yếu qua tài khoản để đảm bảo thuận tiện cho việc luân chuyển vốn và thanh toán của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh đã dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh … những hiệu quả và lợi ích của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ điện, nước, học phí và các khoản thanh toán cá nhân.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trên địa bàn đã tổ chức phối hợp, ký kết hợp đồng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thu hộ, triển khai thanh toán các dịch vụ điện, nước, học phí, viễn thông, chi trả bảo hiểm xã hội…

Vì vậy, tỷ lệ người sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và số tiền thanh toán dịch vụ công điện, nước, học phí, viễn thông, chi trả bảo hiểm xã hội… trên địa bàn tỉnh đã tăng lên. Tổng số thu nộp ngân sách thuế, phí, lệ phí năm 2019 qua ngân hàng thương mại là 600.848/744.024 triệu đồng, bằng 80,75% tổng thu; tăng 17,3% so với năm 2018. Tổng số thu nộp ngân sách thuế, phí, lệ phí qua ngân hàng thương mại 10 tháng đầu năm 2020 là 368.230/594.618 triệu đồng, bằng 61,9% tổng thu.

Tổng số tiền điện thanh toán qua ngân hàng thương mại năm 2019 là 43.904/93.023 khách hàng, bằng 47,2% tổng số khách hàng; số tiền thu qua các ngân hàng là 140.238/421.299 triệu đồng, bằng 33,2% tổng thu. Trong 10 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện thu tiền điện qua tài khoản và dịch vụ thanh toán trung gian với 68.454/94.006 khách hàng, bằng 72,8% tổng số khách hàng; số tiền thu qua các ngân hàng là 291.851/384.290 triệu đồng, bằng 75,94% tổng thu.

Tổng thu tiền nước qua ngân hàng năm 2019 là 3.330 triệu đồng, tăng 20% so với năm 2018. Trong 10 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện thu qua ngân hàng 4000/16.300 khách hàng, bằng 24,5% tổng số khách hàng; số tiền thu qua các ngân hàng là 8.400/24.000 triệu đồng, bằng 35% tổng thu.

Tổng số thu học phí qua ngân hàng với trường cao đẳng, trung học, tiểu học trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 3.901 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2018. Trong 10 tháng đầu năm 2020, thu học phí qua ngân hàng là 3.035 triệu đồng.

Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí, do việc kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn khó khăn; thói quen sử dụng tiền mặt của người đến khám bệnh và một bộ phận ở vùng sâu, vùng xa chưa có tài khoản ngân hàng nên tại các cơ sở y tế trên địa bàn chưa thực hiện thu viện phí qua ngân hàng và các phương thức thanh toán điện tử khác.

Việc thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chương trình an sinh xã hội đã góp phần xây dựng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian luân chuyển vốn, tăng sự lưu chuyển tiền tệ, giảm bớt chi phí và hỗ trợ tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thường xuyên kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai nhiều giải pháp, dịch vụ nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; lắp đặt bổ sung thêm hệ thống máy giao dịch tự động ATM và thiết bị chấp nhận thẻ POS trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn./.
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 89
Views This Month : 1678
Views This Year : 4167
Total views : 64707
Language
Skip to content