Dừng thực hiện Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030

Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, có xét đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/10/2011. Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Ngày 30/6/2017, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương) để lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Tuy nhiên, ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Sở Công Thương đã tạm dừng thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch và có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo tiến độ và xin chủ trương thực hiện Điều chỉnh quy hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, UBND tỉnh đã ban hành 7280/UBND-KTTCKT ngày 27/12/2019 về việc dừng thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Do đó, Sở Công Thương đã dừng thực hiện Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 142
Views This Month : 3578
Views This Year : 12262
Total views : 26688
Language
Skip to content