Giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 5867/UBND-TH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, giao Sở Công Thương trả lời kiến nghị nêu tại tiết 2.5, mục 2. Phần II, mục A Báo cáo số 37/BC-ĐĐBQH. Sở Công Thương tổng hợp báo cáo và trả lời như sau:

– Cử tri Bàn Văn Tá, thôn Khên Lền, xã Công Bằng, huyện Pác Năm; Đặng Phúc An, thôn Vằng Kheo, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể và Hà Thị Luân, thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn đề nghị kéo điện lên thôn Khên Lền, thôn Lủng Vài; thôn Vằng Kheo và thôn Bản Phắng.

– Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương trả lời: Hiện tại 02 thôn Khên Lền và Lủng Vài thuộc xã Công Bằng, huyện Pác Nặm có tổng số 46 hộ dân (Khên Lền 33 hộ, Lủng Vài 13 hộ); thôn Vằng Kheo, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể có số 31 hộ và thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn có 48 hộ nằm trong danh mục của dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công Thương về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện, khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện./.

Sở Công Thương

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 13
Views This Month : 2945
Views This Year : 11629
Total views : 26055
Language
Skip to content